image

Hoe wij workflows digitaliseren.

How it's done.

De 5 principes van Smartflow.

 • pic
image

1. No pain no gain.

Zonder herkennen en erkennen van de werkelijke pijn is echte verandering niet mogelijk. Zoals:

 • Te veel administratief werk.
 • Inzicht in data ontbreekt.
 • Miscommunicatie tussen het veld en kantoor.
 • Mensen in het veld komen te weinig toe aan hun kerntaken door te veel administratief werk.

Wanneer u een of meerdere van bovenstaande situaties erkent en herkent gaan we een business case opstellen. Anders niet. 

image

2. Always a business case.

U herkent de pijn dat uw organisatie (nog) niet digitaliseert? Dan stellen wij samen met u een business case op. Zodat van tevoren duidelijk is:

 • Wat we van elkaar verwachten.
 • Wat het probleem is.
 • Wat het doel is.
 • Welke stappen er ondernomen moeten worden.
 • Welk resultaat er verwacht wordt.
 • Planning.

Zo weten we duidelijk wat de verwachte resultaten zijn en wat we moeten doen om deze resultaten te behalen. Zo weten we ook waar en wanneer we bij moeten sturen in het proces.

image

3. Mobile user centered solution.

Met al onze oplossingen stellen we de gebruiker centraal. Appy people do better jobs. Het uiteindelijke doel is altijd tijd en geld besparen, wij geloven erin dat we dit doel bereiken door de gebruiker centraal te stellen. De man in het veld (monteur, service medewerker, operator, et cetera) krijgt opdrachten, input en data van verschillende en diverse partijen zoals de opdrachtgever, aannemer, KAM, et cetera. Vice versa moet hij ook weer data terugkoppelen aan deze partijen.

Daarom geloven wij dat alles valt en staat met de medewerker in het veld. Onze oplossing zorgt ervoor dat de medewerker in het veld meer tijd heeft voor zijn kerntaak, er minder miscommunicatie plaatsvindt tussen het kantoor en het veld en er is betere communicatie doordat de man in het veld specifieke informatie (realtime, up to date, etc.) aan een specifiek persoon kan terugkoppelen op kantoor.

image

4. cocreatie.

Het is niet voor niets dat wij u vragen of u zich herkent in onze principes en wij samen met u een business case opstellen.

Wij geloven erin dat door co-creatie de beste resultaten worden behaald, omdat uiteindelijk het succes afhangt van de gebruiker van de app. 

image

5. Agile implementation.

Wanneer we starten met de samenwerking maken we een roadmap en een backlog met alle wensen en eisen waaraan de oplossing moet voldoen. Vervolgens pakken we een onderdeel van de geformuleerde roadmap op en gaan hiermee samen met u aan de slag.

Binnen twee weken digitaliseren wij uw eerste workflow in een app. Deze app test u door deze te gebruiken, de feedback vatten wij samen in user stories en verwerken deze om vervolgens een finale werkende app te deployen.

We beginnen dus door een kleine stap te zetten, wat een grote stap is in het totale proces om uw werkprocessen te digitaliseren.

Ervaar hoe Smartflow werkt; maak een afspraak.

Boek een demo.