Pic

Vraag naar goed geschoold personeel blijft stijgen in de bouw

In het derde kwartaal van 2017 is het aantal werknemers in de bouw opnieuw gestegen. In deze periode werkten er volgens het CBS ongeveer 302.000 werknemers in de bouw. Dit zijn er ongeveer 8.000 meer dan een jaar geleden. De stijging van deze werkgelegenheid is sinds het eerste kwartaal van 2016 aan de gang. Het aantal zelfstandigen kwam in het derde kwartaal uit op 126.000, 6.000 meer ten opzichte van een jaar geleden.

Spectaculaire stijging van het aantal openstaande vacatures in de bouw

Het aantal openstaande vacatures in de bouw is in het derde kwartaal van 2017 opnieuw spectaculair gestegen. In totaal stonden er 12.800 vacatures open, een stijging van 68% ten opzichte van 7.200 openstaande vacatures een jaar geleden. Het aantal nieuwe vacatures is in het derde kwartaal uitgekomen op 12.000. De vacaturegraad, het aantal vacatures per duizend banen, is ten opzichte van een jaar geleden gestegen van 24 naar 42.

Verwachte omzet bouwbedrijven met 13% gestegen

De werkvoorraad ligt met 9,3 maanden werk acht tiende maand hoger dan een half jaar geleden. Het saldo van de verwachtingen van bouwbedrijven over de omzet is ten opzichte van mei met 13% gestegen. Ook verwachten per saldo meer bouwbedrijven meer personeel aan te trekken. Ruim zes op de tien bedrijven gaat voor de komende periode uit van het aantrekken van de prijzen.

Wat vinden de bouwbedrijven zelf; een rondetafelsessie met drie bezorgde mkb-directeuren

Ook tijdens de rondetafelsessie georganiseerd door Cobouw, met als vraag 'wat is op dit moment hét grootste probleem in de sector?', werd er bijna over niets anders gesproken dan over het tekort van jonge vakmensen in de bouw.

Zo missen jongeren belangrijke kennis volgens Roel Jacobs, directeur-eigenaar van Jacobs Dakbedekkingen uit Wanssum, kunnen jongeren ook een stuk minder dan voorheen, volgens Jeroen Kuipers de directeur-eigenaar van Kuipers en kan de timmerman tegenwoordig wel drie talen, maar weten zij niet hoe zij een hamer moeten vasthouden volgens Hennie Peek, directeur-eigenaar van Peek Bouw en Infra uit Houten. Natuurlijk is het niet zo zwart-wit, maar dit geeft wel de urgentie weer van het probleem. Nieuwe aanwas van echte vakmensen wordt gemist in de bouw. Zoals de timmerman, grondwerker en straatmaker. 

Er is volgens de gasten aan de rondetafelsessie minder jonge aanwas van vakmensen, omdat jongeren het minder aantrekkelijk vinden om in de bouw te werken (afwijkende werktijden, buiten werken, etc.), jongeren worden meer gepusht om door te leren en jongeren leren voornamelijk met de computer i.p.v. hands on in het veld.  

Op dit moment wordt het probleem getackeld door een aantal vaste medewerkers met hieromheen een schil van zzp'ers. Voor de nabije toekomst (5-10 jaar) wordt dit een urgenter probleem. Een gevolg hiervan is dat de kwaliteit onder druk komt te staan.

Een deel van het probleem is op te lossen doordat bedrijven zelf personeel opleiden, maar een deel van de jongeren kiest dan alsnog voor een ander beroep. Een aantal genoemde oplossingen tijdens de rondetafelsessie: de lts terugbrengen, ontslagrecht versoepelen en de bouw aantrekkelijker maken voor jongeren. 

Jong en goed opgeleid bouwpersoneel dankzij digitalisering

Door het ver'appen van mobiele bedrijfskritische kernprocessen kunnen jongere medewerkers makkelijker aansluiten bij uw werkproces. Met de goede en moderne tool van Smartflow trekt u niet alleen jonge medewerkers aan, maar kunt u ook met minder mensen meer werk doen

Jongere medewerkers leren sneller uw organisatie kennen en zijn minder tijd kwijt aan communicatie doordat alle informatie van de klant overzichtelijk beschikbaar is in een app.

Werkbonnen, werkinstructies, metingen, inspecties, toolbox en veiligheid zijn enkele voorbeelden van processen die Smartflow kan verappen. Klik hier voor meer informatie over wat Smartflow voor u kan betekenen.

 

 

Bron: Monitor Bouwketen najaar 2017

Auteur: Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)

Bron: Mkb’ers maken zich zorgen om kwaliteit jonge bouwvakkers

Auteur: Cobouw