Pic

NEN keuring digitaliseren.

Er zijn wel meer dan 34.000 normen in Nederland die de NEN beheert. NEN 3140, NEN 2767 (NEN conditiemeting) en NEN ISO 9001 zijn waarschijnlijk bekende normen voor u. Als u in de (scheeps)bouw, infra, installatietechniek of procesindustrie werkt of u bent een machinebouwer of maakbedrijf. Dan weet u dat veiligheid zeer belangrijk is om te waarborgen. Het waarborgen hiervan gaat bij elke normering over het algemeen om standaardisatie van de werkprocessen van het bedrijf.

NEN 3140 keuring.

Het werken met elektrische objecten in een laagspanningsgebied zoals elektrische installaties, machines en gereedschappen bij fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen, etc. brengt een risico met zich mee. Werknemers kunnen bijvoorbeeld geëlektrocuteerd worden of een shock krijgen. De Inspectie SZW zorgt ervoor dat de veiligheidsmaatregelen zoals omschreven in de NEN 3140 aan worden voldaan.

Wijzigingen in de NEN 3140.

De nadruk bij de NEN 3140 ligt voornamelijk op de werkprocedures van de werknemers. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat er geregeld inspecties plaatsvinden aan bijvoorbeeld hun machines. De NEN 3140 is recentelijk vernieuwd, een aantal aanpassingen:

 • De Inspectie verantwoordelijke mag delen van zijn/haar taken delegeren. Uiteraard moeten deze taken vastgelegd worden. Er kan een taakverdeling in technische- en beleidstaken gemaakt worden en ook naar geografische indeling.
 • Ook de werkverantwoordelijke mag zijn/haar taken nu delegeren.
 • De inspectie verantwoordelijke heeft meer verantwoordelijkheden gekregen:
  • Een inspectie verantwoordelijke moet beoordelen of de elektrische installatie voldoet bij wijzigingen van het gebruik of de omstandigheden.
  • Een inspectie verantwoordelijke moet beoordelen of inspectieresultaten invloed hebben op de RI&E of het bijbehorende plan van aanpak.
  • Het beoordelen of de bedrijfsvoering het toelaat alle delen van een elektrische installatie voor werkzaamheden spanningsloos te maken. 

Kortom, naast dat de NEN 3140 verplicht is en u hieraan moet voldoen, moet u ook nog eens de wijzigingen bijhouden. 

Bron voor de wijzigingen in de NEN 3140: Installatie Journaal

NEN conditiemeting en NEN ISO 9001.

Wanneer u in de bouw of installatietechniek werkt is de NEN 2767 ook een bekende normering voor u, of beter bekend als conditiemeting of nog beter bekend als inspectielijsten en formulieren om de conditie van het gebouw en de installaties te checken. Nog een bekende NEN normering is de ISO 9001 wat belangrijker is voor de klanttevredenheid en staat voor de kwaliteitsgarantie van het bedrijfsproces.

Hoe ziet de NEN inspectie eruit in de dagelijkse praktijk?

De overeenkomst van bovenstaande normeringen is dat het inzicht moet geven in het werkproces. In de dagelijkse praktijk komt de NEN normering voornamelijk neer op papier, papier en nog eens papier. Vele bossen zijn al gekapt voor alle checklijstjes (bij wijze van spreken), maar het komt er op neer dat het vooral veel papieren administratie is. Terwijl de NEN normering een belangrijk doel dient: de veiligheid van de mensen in het veld.

Het inspectieproces.

Er worden inspectieformulieren uitgeprint, de monteur pakt de inspectieformulieren die hij/zij specifiek nodig heeft, voert de inspectie uit en vult ondertussen het inspectieformulier in en levert het inspectieformulier in bij de administratie. De administratie typt het formulier in het systeem in (soms ook nog in een excelsheet).

Veel risico en een inefficiënt proces.

Kortom, er zijn veel risicopunten in het proces waar een fout gemaakt kan worden en het proces is inefficiënt en de communicatie verloopt stroperig. Daarnaast is niet alleen het invullen en registreren van de NEN normering een inefficiënt proces. Hoe heeft u inzicht in al deze inspecties? Hoe weet u bijvoorbeeld of u voldoet aan de keuringstermijn of frequentie van de keuringen als inspectie verantwoordelijke?

NEN inspectie gedigitaliseerd.

Door de NEN inspecties te digitaliseren heeft u altijd direct inzicht in de status van uw inspecties, de status van uw assets en waarborgd u de veiligheid van uw medewerkers in het veld.

De voordelen van digitalisatie:

 • Inventarisatie van alle assets.
 • Inzicht in de frequentie van de inspecties.
 • Inzicht in wie de inspectie het beste kan uitvoeren en wie de inspectie heeft gedaan.
 • Inspectieformulieren zijn gedigitaliseerd en kunnen worden ingevuld via de Smartphone.
 • Realtime inzicht in mankementen en storingen.
 • Realtime inzicht of een asset na herstel aan de norm voldoet.
 • Rapportage van alle inspecties.
 • Inspecties, rapportages en facturen worden overzichtelijk bewaard.

Uit bovenstaande opsomming blijkt al dat er veel data en communicatie plaatsvindt om aan de NEN wetgeving te voldoen. Via het Low Code Business App Platform van Smartflow wordt deze data realtime en up-to-date gehouden waardoor er bij een inspectie van de SWZ direct alle informatie beschikbaar gesteld is. Het is direct duidelijk wie, wat, wanneer en hoe aan welke inspectie heeft gewerkt. Dit waarborgt de veiligheid.

NEN is de norm. Smartflow het middel.

Laat u overtuigen door zelf 30 dagen gratis aan de slag te gaan met het Low & No Code Business App Platform van Smartflow. Bouw zelf uw eigen apps en digitaliseer uw werkproces. Klik hier om u in te schrijven voor de Free Trial.