Pic

ATEX inspectie rondes

App-supported ATEX-inspectie

Installaties en gebieden waar explosiegevaar is door ontbrandbare gassen en stoffen, ATmosphères EXplosible in het Frans, moeten regelmatig worden geïnspecteerd op de juiste zonering en de conditie van de gebruikte installaties. De ATEX richtlijn is een stuk jonger dan de meeste installaties waar ze voor geldt. Zo kan het voorkomen dat bepaalde delen van een installatie niet in de juiste zonering zijn ingedeeld. Wellicht kan de zonering wat omhoog worden bijgesteld als het risico omlaag is gegaan na een aanpassing van de installatie. Zoiets kan blijken uit een inspectie.

Tijdens inspecties moet ook steeds gekeken worden of de installatie nog veilig is. Zijn aardpunten nog goed verbonden, hebben junction boxes nog nette wartels, liggen er aders bloot en meer van zulke praktische vraagstukken. In het veld kan er natuurlijk altijd iets gebeuren of kan door slijtage een mankement optreden. Dan moet snel worden geschakeld.

Met het Smartflow platform kunnen inspecteurs snel en effectief inspectierondes lopen. De ronde kan zelf worden bepaald aan de hand van bestaande plannen, bekende inspectiepunten en eerdere papieren systemen. Met de tool krijgt de inspecteur de juiste inspectievragen die passen bij het apparaat dat hij inspecteert en kunnen antwoorden direct worden gebruikt om vervolgacties te starten. De tool helpt zo de vakkundige en eventueel gecertificeerde inspecteur om zijn werk sneller en eenvoudiger te maken.

Naast ATEX-inspecties kunnen met het Smartflow platform allerlei andere werkprocessen worden gedigitaliseerd. Bovendien kan de data worden ontsloten naar een grote verscheidenheid aan backoffice systemen. De app wordt geen digitale dwangbuis maar een geautomatiseerde buddy voor de werkzaamheden. Dit zorgt voor betere inspecties, snellere verwerking van de gegevens, gestructureerd data verzameling en hoger rendement op de gemaakte uren.

Meer weten? Vraag snel een demo aan of neem contact met ons op via het contactformulier