Pic

Smart Case: The Dow Chemical Company

image

Digitale planning workflow

Dow heeft verschillende plants staan over de hele wereld, zo ook in Terneuzen waar chemische halffabrikaten worden gemaakt. Plants staan 24/7 aan en het stopzetten van een plant is een duur proces. Nadat een plant is stopgezet voeren verschillende professionals werkzaamheden uit aan de plant (turnaround). De uitdaging van Dow is de complexe planning bij een turnaround.

Smartflow heeft samen met Advando Project Control een app ontwikkeld die dagelijks inzicht geeft in het planningsproces. Zo weet de planner welk team waar mee bezig is en hoever ze zijn in het afronden van deze taak. De Smartflow app is geïntegreerd met de planningssoftware Primavera

De specialistische planners hebben meer grip op de planning, doordat zij dagelijks inzicht hebben in de status van de werkzaamheden per leverancier. Zo kunnen planners op tijd ingrijpen als een leverancier niet op schema ligt. Er kan snel geschakeld worden om uitloop van de planning te voorkomen.

Wilt u de volledige Smart Case lezen?

Vul uw e-mailadres in om direct deze Smart Case in uw mailbox te ontvangen.